YÖNETİM VE YENİDEN YAPILANMA DANIŞMANLIĞI

Image by Scott Graham

Şirketler zaman içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerde, oturtmuş oldukları prosedürler ve uygulamaları nedeniyle pek çok etkinsiz durum yaşamaktalar. Bu etkinsizlikler, faaliyetlerin günlük koşuşturmaları içinde ele alınamaz hatta görülemez. Fakat bu etkinsizliklerin varlığı ya da prosedürlerin yeniden tanımlanması gereği hep hissedilir ve sonuçta bilançolara, karlılığa, personel ve sermayedar mutluluğuna yansır.  

Gözden geçirilmesi gereken prosedürler, üretim biçimiyle, personel davranışlarıyla, harcama alışkanlıkları ile, vergi planıyla, finansal uygulamalarla, yatırım kararlarıyla veya kamu ile ilişkilerle ilgili olabilir.  Gözden geçirilmesi gereken unsur prosedürler ve iş yapma biçimi ile sınırlı olmayıp şirket stratejileri ile de ilgili olabilir.

Bu bağlamda, KOBİ MERKEZİ olarak şirketinize ait durumun tetkik ve tahlilini yaparak size en uygun çözümleri bulmada ve bu şekilde faaliyetlerinizin yeniden yapılanmasında yardımcı oluyoruz.